Company Logo


Зразки документів

Годинник

Ошовський Віктор Якович

 

Посада: завідуючий кафедрою "Теплоенергетики та технологій машинобудування"

Науковий ступінь:
кандидат технічних наук. Дисертацію захистив 25.06.1984 р. у спеціалізованій раді при Одеському технологічному інституті холодильної промисловості. Спеціальність 05.04.03 “Гідравлічні машини, машини і апарати холодильної і кріогенної техніки.

Вчене звання:
доцент (рішення Атестаційної колегії МОН України від 21.06.2007 р., атестат 12ДЦ №017573).

Дата народження:
19.09.1942 р.

Освіта:
1967 р. – Одеський технологічний інститут холодильної промисловості, інженер-механік.

Спеціальність:
Холодильні та компресорні машини і установки

Професійний досвід:
1964-1987 р. - Первомайський загально-технічний факультет Одеського технологічного інституту холодильної промисловості - механік, асистент, ст. викладач, доцент кафедри загально-інженерних дисциплін;
1987-2002 р. - Первомайський політехнічний коледж – викладач, викладач вищої категорії, завідувач відділенням «Обробки матеріалів»; 
2002-2011р. - Первомайський політехнічний інститут НУК – доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння та технології машинобудування, декан інженерно-економічного факультету;
з 2011 р. – Первомайський політехнічний інститут НУК – доцент кафедри теплоенергетики та технологій машинобудування, декан машинобудівного факультету.

з 2015 р. - завідуючий кафедрою "Теплоенергетики та технологій машинобудування"


Стаж роботи: педагогічної 47 років, науково-педагогічної - 32 роки.

Основні навчальні курси:
«Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів», «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин», «Технологія виробництва та складання ДВЗ».

Наукові інтереси:
пошук енергозберігаючих циклів і схем трансформації тепла з використанням тепла вторинних енергоресурсів та інших енергетичних джерел. Технології і матеріали для підвищення ресурсу деталей ДВЗ та компресорів.

Відзнаки та нагороди:

1. Грамота Первомайського міськкому комсомолу (18.09.1970 р.).
2. Грамота Одеського технологічного інституту холодильної промисловості (21.11.1981 р.). 
3. Медаль “Ветеран труда” Президії ВР СРСР (20.03.1985 р.). 
4. Почесна грамота Міністерства освіти України (№33175, н.№262-к. 07.05.1997 р.). 
5. Почесна грамота УДМТУ (30.04.2002 р.). 
6. Медаль “Ветеран праці” ППІ НУК (2007 р.).
7. Нагрудний знак “Відмінник освіти України”(нак. МОНУ №343-к від 18.04.2007 р., посвідчення №79706).


Публікації:
має 41 опубліковану роботу, з них дев’ять авторських свідоцтв на винаходи, одна монографія та десять навчально-методичних робіт для студентів.


Основні навчально-методичні та наукові публікації

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор Співавтори
1 2 3 4 5 6
1 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовими модулями з основ термічної обробки сталі Друк.
Мет. вказ.
Миколаїв: НУК, 2010 32 -
2 Новітні технології підвищення ресурсу деталей ДВЗ Друк.
Конф.
Сучасні проблеми двигунобуду-вання: стан, ідеї, рішення: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції 18-19 травня (Первомайський політехнічний інститут НУК). - Миколаїв: НУК, 2011.- С.273-276 3 -
3 Абсорбційно-ресорбційний тепловий насос Друк.
Конф.
Муніципальна енергетика: проб-леми, рішення: ІV Міжнародна науково-технічна конференція 20.12.2011-21.12.2011. – Миколаїв: НУК, 2011.- С.74-77 4 -
4 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з блоку змістових модулів – “Леговані сталі та кольорові сплави” Друк.
Мет. вказ.
Миколаїв: НУК, 2012 32 -
5 Технологія обробки замість обкатування для ДВЗ Друк.
Конф.
Актуальні проблеми інженерної механіки: Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: НУК, 2012.- С.115-116 2 -
6 Методичні вказівки до дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” Друк.
Мет. вказ.
Миколаїв: НУК, 2013 32 Григурко І.О.,
Анастасенко.С.М.,
Нерубащенко.А.В.
7 Системи автоматизованого проектування технологічних процесів: Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем "Загальні положення. Створення технологічного процесу. Методи введення даних" Друк.
Мет. вказ.
Миколаїв: НУК, 2013 32 Анастасенко С.М.

Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.