Company Logo


Зразки документів

Годинник

 

Григурко Іван Олексійович

 

Посада: доцент кафедри "Теплоенергетики та технологій машинобудування".

Вчене звання: доцент кафедри двигунів внутрішнього згорання та технології машинобудування НУК.

Дата народження: 04.11.1944 р.

Наукові інтереси: прогресивні методи обробки поверхонь.

Стаж роботи: педагогічної  - 21 рік, науково-педагогічної - 8 років.

Освіта: вища, в 1975 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

Спеціальність: "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та різальний інструмент".

 

Професійний досвід:

1961-1970 рр. – Машинобудівний завод імені 25 Жовтня - слюсар механо-складальних робіт, старший технік-технолог;
1970-1979 рр. - Спеціальне конструкторське бюро «Бриг» - інженер-технолог, старший інженер-технолог, ведучий інженер-технолог; 
1979-1989 рр. - ВАТ завод «Фрегат» - начальник технологічного бюро, замісник начальника цеху 002, начальник цеху 002;
1989-2002 рр. - Первомайський політехнічний коледж - викладач відділення "Обробки матеріалів";
2002-2011 рр. - Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування - завідувач відділенням ОКС, доцент кафедри двигунів внутрішнього згорання та технології машинобудування;
з вересня 2011 р. - доцент кафедри теплоенергетики та технологій машинобудування.


Основні навчальні курси: “Проектування технологічних процесів”, “Технологія обробки типових деталей”.

Відзнаки та нагороди: медаль «20 років перемоги в ВВВ» (1965 р.), медаль «Ветеран праці» (1985 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1997 р.), нагрудний знак «Петра Могили» (2007 р.).

Публікації:
має 10 опублікованих робіт, з них три статті в збірниках наукових праць ППІ НУК, три методичні розробки для студентів та чотири навчальних посібника з грифом МОН України.


Основні навчально-методичні та наукові публікації

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор Співавтори
1 2 3 4 5 6
1 Пристосування із синусним столиком Тези доповіді Сучасні методи двигунобудування. Первомайськ, 2011 с. 271-272 2 -
2 Технологія обробки типових деталей та складання машин (практикум) Навчальний посібник з грифом МОН

Львів, Новий Світ 2000,

2010 р.

472 Брендуля М.Ф. Доценко С.М.
3 Технологія обробки типових деталей (Курсове проектування) Навчальний посібник з грифом МОН

Львів, Новий Світ 2000,

2010 р.

573 Брендуля М.Ф. Доценко С.М.
4 Технологія машинобудування (Дипломне проектування) Навчальний посібник з грифом МОН

Львів, Новий Світ 2000,

2010 р.

768 Брендуля М.Ф. Доценко С.М.
5 Методичні вказівки до дипломної роботи бакалавра Методичні вказівки, рекомендовані Методичною радою ППІ НУК Миколаїв, 2013 р 36

Ошовський.В.Я.

Анастасенко.С.М.

Нерубащенко.А.В
6 Можливість модернізації та автоматизації токарних верстатів застарілої конструкції Стаття В друку Вісник аграрної науки Причорномор’я Анастасенко.С.М.


 
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.