Company Logo


Зразки документів

Годинник

 

Анастасенко Сергій Миколайович

 

Посада: доцент кафедри, декан машинобудівного факультету

Науковий ступінь: кандидат технічних наук. Дисертацію захистив 29.04.04р. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 28.06.04р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.12

Дата народження: 09.06.1973.

Освіта: вища; в 1992 році закінчив Первомайский машинобудівний коледж, в 1997 році – Вищу інженерну радіотехнічну академію ім. маршала Радянського Союзу Л.А. Говорова, в 2003 році – очну ад’юнктура при Харківському військовому університеті.

Спеціальність: "Радіотехнічні пристрої, системи та комплекси".

 

 

Професійний досвід:
1997 – 1998 р. – начальник зенітно-ракетної обслуги;
1998 – 2000 р. – начальник відділення бойового управління;
2000 – 2003 р. – Харківський військовий університет - ад’юнкт очної ад’юнктури; 
2003 – 2004 р. – Науковий центр Повітряних Сил та Протиповітряної оборони при Харківському військовому університеті - молодший науковий співробітник;
2003 – 2005 р. – Об’єднаний науково-дослідний інститут збройних Сил - науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем радіотехнічного розпізнавання;
2005 – 2008 р. - Об’єднаний науково-дослідний інститут збройних Сил - старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку засобів авіаційного зв’язку, радіотехнічного забезпечення та радіолокаційного розпізнавання;
2008 – 2010 р. - Національний науковий центр "Інститут метрології" - старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії розробки нових засобів вимірювальної техніки та гарантійного надзору;
2010 – 2011 р. - "Інституту Іоносфери" - науковий співробітник;
2011 – 2012 р. – Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова – старший викладач кафедри "Теплоенергетики та технологій машинобудування".

2012 - 2015 р. -  завідуючий кафедрою "Теплоенергетики та технологій машинобудування"

з 2015 р. - декан машинобудівного факультету


Стаж науково-педагогічної роботи: 15 років.

Основні навчальні курси: «Інформаційне забезпечення технологічних систем», «Комп’ютерні технології у сучасному виробництві», «Системи автоматизованого проектування технологічних процесів», «Засоби механізації та автоматизації виробничих процесів».

Наукові інтереси: автоматизовані системи управління, математичне моделювання процесів в засобах автоматизації, GPS/ГНСС- технології.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Миколаївської обласної ради.

Основні навчально-методичні та наукові публікації:

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор Співавтори
1 2 3 4 5 6
1 Розроблення методики модернізації гравіметричної та геодезичної мереж за допомогою віртуального гравіметричного пункту з використанням GPS/ГНСС- технологій та абсолютного гравіметра. - Харків: ННЦ «Інститут метрології», 2009. Звіт про НДР «ННЦ «Інститут метрології», Х – 2009. 32 Мірошниченко.О.М
2 Ефективність використання сучасних інформаційних технологій у теплоенергетичному комплексі Тези
доповіді
Муниципальна енергетика: проблеми, рішення: Матеріали IV міжнародної науковотехнічної конференції – Миколаїв: НУК, 2011. С.86-89. 3
Капура І.А.
3 Автоматизація проектування технологічних процесів Тези
доповіді
Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції – Первомайськ: ППІ, 2012. С.6-7. 2 -
4 Методика одержання керуючих програм для верстатів з ЧПК Тези
доповіді
Актуальні проблеми інженерної механіки: Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції – Миколаїв, 2012. С. 113-115. 2 -
5 Системи автоматизованого проектування технологічних процесів Методичні вказівки Методичні вказівки до лабораторних робіт з блоку змістовних модулів "загальні положення. Введення. Створення технологічного процесу. Методи введення даних".- Миколаїв НУК, 2013 36 Ошовський В.Я
6 Методичні вказівки до дипломної роботи бакалавра Методичні вказівки Методичні вказівки до дипломної роботи бакалавра, для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» - Миколаїв НУК, 2013 32 Григурко І.О,
Ошовський В.Я
Нерубащенко А.В
7 Нетрадиційні джерела енергії Методичні вказівки Методичні вказівки до практичних робот з блоку змістовних модулів «Поновлювальні джерела енергії». – Миколаїв НУК, 2013 36 Капура І.А.
8 Аналіз параметрів системи сервоприводу модернізованої газо-різальної машини Стаття

Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 84 - Херсон: 2013 - 434 с. С. 10-13.

4 Гайворонський В.А.
9 Можливість модернізації та автоматизації токарних верстатів застарілої конструкції Стаття В друку Вісник аграрної науки Причорномор’я Григурко І.О.
10 Розробка програми автоматизованої побудови геометрії осьового компресора із застосуванням CAD/CAE систем. Тези
доповіді
V всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї рішення» 22-23 травня 2013року. -
11 Компютерні технології для моделювання проектування і експерементального виробництва елементів турбокомпресорів. Тези
доповіді
ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я» «MicroCAD-2013» -Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.