Company Logo


Зразки документів

Годинник

Концепція розвитку кафедри

1. Стратегічні пріоритети розвитку кафедри ТЕ та ТМ

Стратегічний пріоритет розвитку кафедри ТЕ та ТМ — конкурентноздатність й якість на всіх рівнях організації наукових досліджень й освітнього процесу, на основі адаптивних до потреб замовників утворювальних програм в області теплоенергетики,  розвитку технологій машинобудування, систем автоматизованого конструкторського проектування, інформаційних технологій в освіті, що задовольняють освітнім  стандартам і міжнародним вимогам. У цьому зв'язку стратегічними пріоритетами діяльності кафедри ТЕ та ТМ є:

 1. реалізація навчального процесу, що відповідає рівню світових стандартів;
 2. підвищення якості наукових досліджень і розробок, пов'язаних із промисловістю;
 3. підготовка висококваліфікованих;
 4. підготовка й виховання педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що забезпечують підтримку стратегічних пріоритетів 1 - 3.

2. Концепція розвитку кафедри ТЕ та ТМ

Концепція розвитку кафедри ТЕ та ТМ формується на основі стратегічних пріоритетів ППІ НУК та машинобудівного факультету. Реалізація навчального процесу, що відповідає рівню світових стандартів містить у собі:

 1. розробку повного комплекту електронних освітніх ресурсів, програмних засобів комп'ютерного навчання і контролю знань;
 2. створення внутрікафедральної системи менеджменту якості на базі досягнень світового досвіду;
 3. безперервний розвиток й удосконалювання навчальних планів, уведення нових навчальних дисциплін, авторських і міждисциплінарних курсів, що враховують розвиток кращих у світі технологій як в галузі машинобудування так і енергомашинобудування;
 4. розвиток механізмів академічної мобільності викладачів і студентів на основі впровадження системи кредитів і залікових одиниць.

 

Для підвищення якості наукових досліджень й їхньої тісної інтеграції з навчальним процесом необхідне досягнення відповідності освітнього процесу умовам і вимогам сучасного виробництва і науки шляхом удосконалювання системи взаємодії з роботодавцями, підприємствами й організаціями, у тому числі шляхом розширення додаткових освітніх послуг.

Підготовка й виховання педагогічних кадрів вищої кваліфікації містить у собі:

 1. розвиток інноваційних наукових досліджень і розробок, спрямованих на рішення пріоритетних проблем сучасної науки, техніки й утворення в тісному зв'язку з навчальним процесом;
 2. формування системи спрямованої на вдосконалювання науково-методичного забезпечення освітнього процесу, підвищення ефективності наукових досліджень, у тому числі на виховання та підготовку молодих викладацьких кадрів;
 3. стимулювання процесів підготовки й кандидатських молодими вченими кафедри.

 

3. Стратегічні цілі кафедри ТЕ та ТМ

 1. Ріст науково-педагогічної кваліфікації співробітників.
 2. Уніфікація й стандартизація навчального процесу.
 3. Регулярна модернізація матеріальної бази утворювального процесу й наукових досліджень.
 4. Постійне впровадження й освоєння сучасних і перспективних інформаційних технологій.
 5. Оптимізація навчального навантаження.
 6. Розробка й впровадження затребуваних навчальних дисциплін і навчальних програм спеціалізації.
 7. Підвищення добробуту співробітників.
 8. Підвищення якості освітнього процесу й наукових досліджень.
 9. Підвищення ефективності використання ресурсів.

 
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.