Company Logo


Зразки документів

Годинник

Матеріально-технічна база

 

Матеріально-технічна база кафедри складається з сучасного обладнання, що забезпечує підготовку фахівців по спеціальностям. Кафедра має спеціалізовані лабораторій, в цих лабораторіях забезпечується можливість проведення значної більшості планових занять. Навчальний процес практично повністю забезпечений технічними засобами навчання, використовується також комп'ютерні класи.

 

 

Матеріально-технічна база кафедри створена у Первомайському політехнічному інституті і має достатні можливості для організації навчально-виховного процесу згідно вимог освітньо-професійної програми спеціальності, в заявленому обсязі прийому.

Для проведення теоретичних та практичних занять за спеціальністю надані навчальні кабінети і аудиторії.

 

 

Для проведення лабораторних занять створені лабораторії:

  1. Матеріалознавства;
  2. Гідравліки та гідро і – пневмоприводів;
  3. Теплотехніки;
  4. Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань;
  5. Електротехніки;
  6. Технологічного обладнання.

 

Всі лабораторні роботи та практичні заняття забезпечені потрібним обладнанням, приладами та інструментом. Плани і програми підготовки відповідають кваліфікаційним характеристикам зі спеціальності. В них враховані вимоги держави, регіону, промислових підприємств, наукових установ і організацій, де після закінчення інституту можливе працевлаштування майбутніх спеціалістів.

 

 

 

Навчальні кабінети та лабораторії оснащені навчально-методичними матеріалами, стендами і обладнанням, що сприяє виконанню навчальних планів та програм.

За останні роки інститут придбав понад 200 комп'ютерів останніх моделей, і на сьогоднішній день комп’ютерний парк нараховує 210 комп'ютерів, 19 сканерів, 50 принтерів, 3 плотера, які будуть використані для організації навчального процесу.

 

Для підвищення якості виконання курсових та дипломних робіт та проектів, отримання навичок в роботі з спеціалізованими програмами в інституті є комп'ютерні класи.

Студентам та викладам інституту надана можливість доступу до глобальної інформаційної системи „Internet”, використання електронних підручників та навчальних мультимедійних програм. Також на території навчального закладу працює безкоштовній інтернет за технологією Wi-Fi.

 

Бібліотека та читальних зал, що є в інституті повністю забезпечують навчальний процес необхідною навчальною літературою та методичними посібниками. Співвідношення посадкових місць у читальному залі до загального контингенту студентів становить 7,1%. Читальний зал забезпечений необхідними фаховими періодичними виданнями за спеціальностями.

Зараз у фонді бібліотеки інституту 64165 примірників наукової та навчальної літератури з різних галузей знання, з них 18026 українською мовою. Потреби читачів повністю задовольняються.


 
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.