Company Logo


Зразки документів

Годинник

Наукова робота кафедри ТЕ та ТМ

Наукова робота кафедри ТЕ та ТМ

Поїздки на спеціалізовані виставки:

 1. Виставка «Енергозбереження»

Статті:

1. Ошовський В.Я., Григурко І.О., Капура І.А.  Рідкопластичне формування поверхонь бабітових вкладишів // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник.  – Кіровоград: КНТУ, 2014. – Випуск 44. - С.248-251.

2. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестірні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - 2015. - №2 (78). - С. 17-20.

3. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я., Будуров В.Л. Модернізація вузлів обладнання для механічної обробки гільзи циліндрів двигуна на токарних верстатах застарілої конструкції // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. -  Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 28. - С. 30-37.

4. Ошовський В.Я. Підвищення ресурсу колінчастого валу алмазно-дісульфідмолібденовою приробкою поверхонь тертя // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. –  Кіровоград: КНТУ, 2016. – Вип. 46. -  С. 279-286.

5. Ошовський В.Я., Анастасенко С.М., Святецький М.В., Капура І.А. Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 47,     ч. 1. - С.171-179.

6. Святецький М.В., Ошовський В.Я., Капура І.А., Будуров В.Л. Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 47, ч. ІІ. - С. 198-203.

7. Нестеренко В.В., Шевченко С.І., Анастасенко С.М. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану обичайки барабану// Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва». – Харків 2014.№2(76) – С.85-90.

8. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Будуров В.Л. Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення.// Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин".-Кіровоград 2016. №46 - С.312-321.

9. Григурко І.О., Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлу-атація сільськогосподарських машин".- Кіровоград 2017. №47.

10. Каиров А.С., Лымарь А.А., Анастасенко С.Н. Повышение стойкостных характеристик режущего инструмента путем применения смазочно-охлаждающих технологических сред // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. – Київ 2014. №1 (70) – С.88-93.

11. Дымо Б.В., Пастухов С.Ю., Чегринцев В.Ф., Анастасенко С.Н. Численное моделирование процессов теплоотдачи круглой трубы с экраном-сеткой // Научный информационно-аналитический и инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». – Кишинев 2015. - №2(28). - С.59-66.

12. Каиров А.С., Моргун С.А., Свободные колебания конструктивно неоднородных лопаток турбомашин // проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць ДНУ імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – Вип. 24. – С. 105-113.

13. Димо Б.В., Пастухов С.Ю., Єпіфанов О.А., Анастасенко С.М.  Моделирование теплоотдачи шахматного пучка экранированных сетками круглих труб // Научный информационно-аналитический и инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». – Кишинев 2016. - №1(30). - С.69-77.

14. Каиров А.С. Свободные колебания конструктивно неоднородных лопаток турбомашин [Текст] / А.С. Каиров, С.А. Моргун, С.Н. Анастасенко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 24. – С. 105–113.

15. Каиров А.С. Свободные колебания токарных резцов со сменными пластинками [Текст] / А.С. Каиров, А.А. Лимарь // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 24. – С. 145–151.

16. Власов О.И. Численное исследование частот и форм собственных колебаний оболочек вращения с присоединенными твердыми телами [Текст] / О.И. Власов, А.С. Каиров // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 24.–С.26–34.

17. Власов О.И. Напряженно-деформированное состояние конструктивно неоднородных многослойных ортотропных оболочек при вынужденных колебаниях [Текст] / О.И. Власов, А.С. Каиров, В.А. Каиров // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка неоднорідних структур. – Дніпро: ДНУ, 2017. – Вип. 2 (21). – С. 32–43.

18. Каиров А.С. Собственные колебания конструктивно неоднородных многослойных ортотропных цилиндрических оболочек из композиционных материалов [Текст] / А.С. Каиров, О.И. Власов, Л.А. Латанская // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 2. – С. 57–65.

19. Будуров В.Л., Радзивіло І.В Фінансові інструменти подолання кризи на підприємствах машинобудування: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, листопад 2015. -  №11. С.

20. Шостак О.В., Доценко С.М, Клименко Н.Г., Жувагина И.А. Первомайськ - 2020 план действий устойчивого енерегетического развития города в контексте изменчивой парадигмы современности  // Международный журнал «Устойчивое развитие» 1/2017. Варна. Болгария. С. 17-24.

21. Каіrov A.S., Vlasov O.I. Free vibrations of multilayered orthotropic ribbed cylindrical shells with attached solid bodies. International journal of mechanical engineering and information technology. – 2018. – Vol. 6, № 3. – P.1772-1777. (Index Copernicus).

22. Каіrov A.S., Моrhun S.A. Use of refined finite element models for solving the contact thermoalasticity problem of gas turbine rotors. International scientific technical journal. – 2018. – Vol. 21, № 3. – P. 53-58. (Index Copernicus).

Форуми:

1. X cтудентський науково-практичний форум «Сучасні технології: досягнення та перспективи» Первомайськ, 28.03.2018 р.

 1. Анастасенко Д.С., Анастасенко С.М. Возобновляемая енергетика: состояние и перспективы развития // Сучасні технології: досягнення та перспективи. Тези доповідей учасників Х студентського науково-практичного форуму. 28 березня 2018 р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С. 18-19.
 2. Тимошенко М.А., Будуров В.Л. Різці і змінні багатогранні твердосплавні пластини для токарної обробки  // Сучасні технології: досягнення та перспективи. Тези доповідей учасників Х студентського науково-практичного форуму. 28 березня 2018 р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С. 28-29.
 3. Анастасенко Д.С.,  Святецький М.В.  Проблеми енергозбереження в Україні // Сучасні технології: досягнення та перспективи. Тези доповідей учасників Х студентського науково-практичного форуму. 28 березня 2018 р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С. 33-35.

1. XІ cтудентський науково-практичний форум «Сучасні технології: досягнення та перспективи» Первомайськ, 03.04.2019 р.

 1. Анастасенко Д.С., Анастасенко С.М. Система плінтусного опалення // Сучасні технології: досягнення та перспективи. Тези доповідей учасників ХІ студентського науково-практичного форуму. 03 квітня 2019 р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – С. 4-6.
 2. Згама І.В., Шостак О.В. Теплова мережа з коаксіально розташованими трубопроводами // Сучасні технології: досягнення та перспективи. Тези доповідей учасників ХІ студентського науково-практичного форуму. 03 квітня 2019 р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – С. 20-22.
 3. Форостяний В.І., Анастасенко С.М. Сонячні панелі для вироблення водню і обігріву будинків // Сучасні технології: досягнення та перспективи. Тези доповідей учасників ХІ студентського науково-практичного форуму. 03 квітня 2019 р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – С. 29-31.

2. V студентський науково-практичний форум "Енергозбереження як енергетична безпека України" 2017 р.

 1. Коваленко А.В., Анастасенко С.М. Исследование режимов обработки для электрохимического маркирования// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»- Первомайськ: ПФ НУК, 2017.– с. 20-22.
 2. Анастасенко Д.С., Анастасенко С.М. Поновлювальні джерела енергії: випар води і спори бактерій// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. –  с. 22-24.
 3. Білоус Я.О., Павлишак М.Ю., Шостак О.В. Система заощадження води для квартирних будинків// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. –  с. 24-26.
 4. Гайденко Т.Р., Будуров В.Л. Нетрадиційні методи обробки матеріалів// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. –  с. 27-28.
 5. Дудник О.С., Черноіваненко Р.І., Григурко І.О. Поверхневе зміцнення деталі методом чеканки// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. –  с. 41-43.
 6. Бабець С.І., Зайцов О.В., Григурко І.О. Забезпечення обкаткою утворення оптимальної системи плям контакту і отримання оптимальної шорсткості на контакті пар тертя// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. –  с. 48-50.
 7. Бондаренко О.О., Ошовський В.Я. Перспективи енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017.– с.56-57.
 8. Козка А.А., Анастасенко С.М. Влияние износостойких покрытий на свойства режущего инструмента// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. –  с. 74-77.
 9. Бабин А.В., Анастасенко С.М. Исследование процесса заточки фрез для станков 6Р13РФ3, 6Т13МФ4// V студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України» - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. –  с. 83-85.

VІ студентський науково-практичний форум "Енергозбереження як енергетична безпека України" 05.12.2018 р.

 1. Волянський А.С., Анастасенко С.М. Високопродуктивний збірний абразивний інструмент співвісного внутрішнього шліфування // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 12-13.
 2. Жосан С.В., Анастасенко С.М. Оздоблювально-зміцнююча обробка поверхневим пластичним деформуванням (ППД) // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 22-23.
 3. Свяченко А.Ю., Анастасенко С.М. Дослідження процесу алмазного свердління неметалевих матеріалів // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 36-37.
 4. Лисак Р.О., Олексієнко Т.І., Григурко І.О. Магнітно-абразивний спосіб обробки деталей // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 16-17.
 5. Лисих А.Ю., Будуров В.Л. Обґрунтування і вибір методу зміцнення різця відрізного та матеріалів для зміцнення // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 10-12.
 6. Гелеш В.А., Будуров В.Л. Нетрадиційні методи обробки матеріалів // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 46-47.
 7. Черемисін Б.С., Будуров В.Л. Нетрадиційні методи обробки матеріалів // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 44-45.
 8. Курдюков О.О., Будуров В.Л. Гідроімпульсний метод очищення // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 39-40.
 9. Білоус Я.О., Шостак О.В. Смітепереробка // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 6-8.

10.Глущенко С.О., Шостак О.В. Сонце як альтернативне джерело теплової енергії // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 14-15.

11.Замарайкін О.В., Шостак О.В. Збирання води з туману на промислових градирнях та від природних джерел // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 46-47.

 

Конференції:

1. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука 2018» Первомайськ, 2018 р.

1. Анастасенко Д., Шостак О.В. Технології зберігання електроенергії //  Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С. 6-8.

2. Бабич Д., Анастасенко С.М.  Ротаційні різальні інструмент  //  Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С. 8-11.

3. Больбат С., Анастасенко С.М. Виготовлення крутовигнутих відводів з нержавіючих сталей  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.13-15.

4. Букін А., Анастасенко С.М. Теплова енергетика України: щодо питання технічного стану устаткування  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1.     24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.15-17.

5. Букін В., Шостак О.В. Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями та  основні тенденції розвитку теплоенергетики України // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.18-20.

6. Годловський М., Крись В., Григурко І.О. Можливість модернізації механічної обробки багатоступінчастих валів на токарних верстатах застарілої конструкції // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.20-23.

7. Додул М., Сурай Д., Ошовський В.Я. Підвищення стійкості ріжучого інструменту магнітно-імпульсною обробкою  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.24-26.

8. Дмитерко Д., Анастасенко С.М. Уніфікація основних одиниць проектування для підсистеми нормування  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.26-27.

9. Лукін В., Пестов Д., Ошовський В.Я. Підвищення ресурсу інструменту та деталей машин  покриттям високої твердості  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.32-34.

10. Михайлов Я., Полоз І., Григурко І.О. Вихровий метод фрезерування гвинтових канавок на черв'ячних валах // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р.– Первомайськ: ПФ НУК, 2018.- С.34-38.

11. Нарчилевич С., Ошовський В.Я. Підвищення ресурсу поверхонь тертя деталей машин  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.38-39.

12. Паламарчук М., Анастасенко С.М. Підвищення якості обробки деталей шляхом застосування алмазних пластин  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.39-41.

13. Приходько С., Анастасенко С.М. Технологічні можливості торцевих планетарних інструментів // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1.     24-25 квітня 2018р.– Первомайськ: ПФ НУК, 2018.- С.41-42.

14. Стоцкий А.М., Анастасенко С.М. Плавучая атомная станция // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.45-46.

15. Сурай Д., Анастасенко С.М. Розрахунки деформацій кінцевих фрез від сил різання // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.46-48.

16. Узенюк М., Смертенюк В., Ошовський В.Я.  Підвищення зносостійкості поверхонь деталей іонним азотуванням в тліючому розряді // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.48-50.

2. Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». Первомайськ, 2018 р.

1. Будуров В.Л. Дослідження енергетичних витрат при свердлінні отворів свердлами з ШЗП (швидко змінними пластинами) // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.32-34.

2. Ошовський В.Я. Безтермічне нанесення твердого нано-покриття на поверхні тертя // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. –  С.34-36.

3. Анастасенко С.М., Григурко І.О.  Магнітно-абразивний спосіб обробки деталей // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.37-39.

4. Анастасенко С.М., к.т.н., Шостак О.В. Генерація електричної енергії в градирні для власних потреб ТЕЦ // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.66-67.

5. Анастасенко С.М. Підбір і розрахунок пластинчастих підігрівників систем теплопостачання // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.71-72.

6. Святецький М. В. Застосування комп’ютерного тестування у навчальному процесі внз // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.72-74.

7. Шаповалов Ю.О., Семенов М.М. Дослідження інтенсифікації массообміну в прикордонних шарах електромембраних апаратів шляхом модифікації мембран // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.74-76.

8. Єпіфанов О.А., Димо Б.В., Анастасенко С.М. Дослідження впливу рециркуляції газів на характеристики котла ДЕ-10-14ГМ  // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.77-80.

9. Коваленко А.В. Исследование режимов обработки для электрохимического маркирования // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.20-22.

10. Бабін А.В.  Исследование процесса заточки фрез для станков 6р13рф3, 6т13мф4 // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.22-25.

11. Козка А.А. Влияние износостойких покрытий на свойства режущего инструмента // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.25-29.

12. Анастасенко Д.С. Використання поновлюваних джерел енергії // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.53-55.

3. Міжнародні конференції

1. Анастасенко С.М., Григурко І.О. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали тез доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10-12 травня 2018 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Т.1. – С. 151-153.

2. Игорь Швец, Сергей Доценко, Сергей Анастасенко. Пути повышения эффективности безударных кулачков  четырехтактных поршневых двигателей // XXIV научно-техническая конференция с международно участие «Транспорт, экология – устойчиво развитие». – Болгария: ЕКО ВАРНА 2018, 14-16 Юни 2018.

3. Radziwill Irina V., Budurov Basil L. Ocena poziomu efektywnosci finansowania szkolnictwa wysego Ukrainy (Оцінка  рівня ефективності фінансування вищої освіти України) // Міжнародний науково-практичний семінар  «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р.: тези доповідей. – К. – Запоріжжя (Україна) Нітра (Словацька Республіка), 2019. – с.73-78.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ТЕ та ТМ

Навчальні посібники

 1. Ошовський В.Я. Практикум з матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів: навчальний посібник  / Рекомендовано до друку Вченою радою ПФ НУК, як навчальний посібник, протокол №6 від 20.03.2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 224 с.
 2. Григурко І.О., Анастасенко С.М., Доценко С.М. Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні (Практикум). Рекомендовано до друку Вченою радою НУК як навчальний посібник, протокол №6 від 26.06.2015 р.. – Львів: «Новий світ–2000», 2017.- 348 с.
 3. Григурко І.О., Доценко С.М. Технологія обробки типових деталей та складання машин: практикум / З грифом МОН. Доповнений та передрукований. – Львів: "Новий Світ-2000", 2015. – 470 с.
 4. Григурко І.О., Доценко С.М. Технологія машинобудування: дипломне проектування / З грифом МОН. 2-ге видання, доповнене та перероблене, 1 ч.. - Львів: "Новий Світ-2000", 2015. – 305 с.
 5. Григурко І.О., Анастасенко С.М., Доценко С.М. Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні: практикум. - Львів: "Новий Світ-2000", 2017. – 360 с.

 

Конспекти лекцій

 1. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: конспект лекцій Затв метод. радою ППІ НУК 21.02.2014 р., прот. №6. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 144 с.
 2. Ошовський В.Я. Технологія машинобудування: конспект лекцій / Затв метод. радою ППІ НУК 19.02.2014 р., прот №7. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 92 с.
 3. Ошовський В.Я. Основи матеріалознавства: конспект лекцій. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 48 с.
 4. Ошовський В.Я. Основи технології енергомашинобудування: основи теорії технологічних процесів виготовлення деталей машин: конспект лекцій за змістовим модулем 1. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 92 с.
 5. Ошовський В.Я. Основи технології енергомашинобудування: технології механічної обробки деталей та принципи складання машин: конспект лекцій за змістовим модулем 2 / Затв метод. радою ППІ НУК 18.03.2015 р., прот №8. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 92 с.
 6. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 1 – «Технології виробництва деталей ДВЗ»: конспект лекцій. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 88 с.
 7. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 2 – «Технології ремонту деталей ДВЗ»: конспект лекцій. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 96 с.
 8. Ошовський В.Я. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: конспект лекцій з модулю 2. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015.– 48 с.
 9. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння: технологія побудови ДВЗ: конспект лекцій / Затв метод. радою ППІ НУК 21.12.2016 р., прот №5. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016.– 88 с.
  1. Ошовський В.Я. Основи проектування машин для трансформації теплової енергії: конспект лекцій / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 48 с.
  2. Ошовський В.Я. Основи патентознавства: конспект лекцій. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – 132 с.
  3. Ошовський В.Я. Технологія енергомашинобудування: конспект лекцій. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – 100 с.
  4. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Проектування теплоенергетичних установок. Проектування холодильних установок//Конспект лекцій для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». Первомайськ – 2016.
  5. Анастасенко С.М. Програмування автоматизованого обладнання // Конспект лекцій для студентів спеціальності 131»Прикладна механіка» - Первомайськ – 2016.
  6. Анастасенко С.М. Основи автоматизації об’єктів теплоенергетики: конспект лекцій. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – 72 с.
  7. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Конспект лекцій з дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин" 4-частини. - Миколаїв: НУК, 2014. – 305 с.
  8. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Конспект лекцій з дисципліни " Проектування технологічних процесів " 2-частини. - Миколаїв: НУК, 2014. – 172 с.
  9. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Конспект лекцій з дисципліни: / Проектування механоскладальних цехів/, для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". - Миколаїв, 2016. – 60 с.
   1. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Проектування теплоенергетичних установок «Проектування холодильних установок». Конспект лекцій. – Первомайськ: НУК, 2017. – 48 с.

Методичні вказівки

 1. Ошовський В.Я. Основи технології енергомашинобудування: методичні вказівки до лабораторних робіт: змістовий модуль 1 / Затв метод. радою ППІ НУК 16.04.2014 р., прот. №9. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 46 с.
 2. Ошовський В.Я. Основи технології енергомашинобудування: методичні вказівки до лабораторних робіт: змістовий модуль 2 / Затв метод. радою ППІ НУК 18.05.2016 р., прот. №10. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 44 с.
 3. Ошовський В.Я. Основи технології енергомашинобудування: методичні вказівки до практичних робіт: змістовий модуль 1 / Затв метод. радою ППІ НУК 16.04.2014р., прот. №9. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 44 с.
 4. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 1 –«Технології виробництва деталей ДВЗ»: методичні вказівки до практичних робіт. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 60 с.
 5. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 2 – «Технології ремонту деталей ДВЗ»: методичні вказівки до практичних робіт. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 40 с.
 6. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до практичних робіт. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 132 с.
 7. Ошовський В.Я. Методичні вказівки до лабораторних робіт з технології машинобудування для напряму «Економіка підприємства»: змістовий модуль 1. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 48 с.
 8. Ошовський В.Я. Методичні вказівки до лабораторних робіт з технології машинобудування для напряму «Економіка підприємства»: змістовий модуль 2. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 44 с.
 9. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння: технологія побудови ДВЗ: методичні вказівки до практичних робіт / Затв метод. радою ППІ НУК 23.11.2016 р., прот. №4. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016.– 44 с.
  1. Ошовський В.Я. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: методичні вказівки до лабораторних робіт зі змістового модулю «Залізовуглецеві сплави та їх термічна і хіміко-термічна обробка» / 2-ге видання, перероб. і доп. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 56 с.
  2. Ошовський В.Я. Вступ до спеціальності: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю – основи побудови креслень в инженерії / Затв метод. радою ППІ НУК 23.11.2016р., прот №4. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 44 с.
  3. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу ДВЗ: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю «Технологія побудови ДВЗ». – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 40 с.
  4. Ошовський В.Я. Технологічні основи машинобудування: методичні вказівки до лабораторних робіт: змістовий модуль 1 / Затв метод. радою ППІ НУК 21.12.2016 р., прот. №5. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 48 с.
  5. Ошовський В.Я. Вступ до спеціальності: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю ЗМ2(М1) - «Взаємозамінність, допуски і посадки в машинобудуванні» / Затв наук.-метод. радою ППІ НУК 23.02.2017р., прот. №7. – Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 40 с.
  6. Ошовський В.Я. Вступ до спеціальності: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю «Властивості і вибір матеріалів для деталей машин» / Затв наук.-метод. радою ППІ НУК 23.02.2017р., прот №7. – Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 40 с.
  7. Ошовський В.Я. Вступ до спеціальності: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю - «Технології виготовлення заготовок, ч.1» / Затв наук.-метод. радою ППІ НУК 23.02.2017 р., прот. №7. – Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 44 с.
  8. Ошовський В.Я. Вступ до спеціальності: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю ЗМ2 (М2), ч.2 - «Технології виготовлення деталей» / Затв наук.-метод. радою ППІ НУК 23.02.2017р., прот. №7. – Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 48 с.
  9. Ошовський В.Я. Основи проектування машин для трансформації теплової енергії: методичні вказівки до практичних робіт / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - 68с.
  10. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до лабораторних робіт за ЗМ-1 / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 36 с.
  11. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до лабораторних робіт за ЗМ-2 / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 48 с.
  12. Ткач М.Р., Ошовський В.Я., Іодловський В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за освітньо-професійною програмою спеціальності 131 «Прикладна механіка». Спеціалізації: «Технології машинобудування», «Технології енергетичного машинобудування» / Рекоменд. наук.-метод. радою ПФ НУК 25.06.2018р., прот. №10. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 24 с.
  13. Ошовський В.Я. Методичні вказівки з наукового стажування за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 131 “Прикладна механіка” для спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування» / Рекоменд. наук.-метод. радою ПФ НУК 25.06.2018р., прот. №10. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 48 с.
  14. Ошовський В.Я. Основи патентознавства: методичні вказівки до практичних занять. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – 44 с.
  15. Ошовський В.Я. Технологія енергомашинобудування: методичні вказівки до лабораторних занять. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – 72 с.
  16. Ошовський В.Я. Теоретичні основи холодильної техніки: Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – 48 с.
  17. Анастасенко С.М. Випробування, експлуатація та діагностика ТЕУ// Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». Первомайськ – 2017.
  18. Анастасенко С.М., Шостак О.В. САПР в теплоенергетиці: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». - Первомайськ, 2017. – 56 с.
  19. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування Компас. Частина І. - Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем " Знайомство з системою твердотільного моделювання, прийоми роботи з інструментами", Видання ІІ оновлене. – Миколаїв: НУК, 2017. - 86 с.
  20. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування Компас. Частина ІІ. - Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем " Знайомство з системою твердотільного моделювання, прийоми роботи з інструментами", Видання ІІ оновлене. – Миколаїв: НУК, 2017. – 76 с.
  21. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування Компас. Частина ІІІ. - Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем "Форма та формоутворення, креслення ". – Миколаїв: НУК, 2017. – 76 с.
  22. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування «КОМПАС»: Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем "Форма та формоутворення, креслення ". – Миколаїв: НУК, 2017. – 48 с.
  23. Анастасенко С.М. Теплотехнологічні процеси та установки. Випарки, сушарки: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 "Теплоенергетика" Видання ІІ доповнене. - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 32 с.
  24. Анастасенко С.М. Теплотехнологічні процеси та установки. Дистиляція та ректифікація: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» Видання ІІ доповнене. – Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 32 с.
  25. Анастасенко С.М. Програмування автоматизованого обладнання: Методичні вказівки для практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» .– Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 36 с.
  26. Анастасенко С.М. Основи автоматизованого проектування технологічних процесів: методичні вказівки до лабораторних робіт. – Первомайськ: ПФ НУК, 2019. – 72 с.
  27. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин". - Миколаїв: НУК, 2014. – 70 с.
  28. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до курсової робіти з дисципліни "Проектування механоскладальних цехів" - Миколаїв: НУК, 2015. – 76 с.
  29. Григурко І.О., Анастасенко С.М., Нерубащенко А.В.  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Проектування механоскладальних цехів". - Миколаїв: НУК, 2015. - 33 с.
  30. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики, для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка".  – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 16 с.
  31. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до проведення технологічної практики, для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". –Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 16 с.
  32. Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Ріжучий інструмент». – Первомайськ: ППІ НУК,  2014. – 44 с.
  33. Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія і стандартизація». - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 36 с.
  34. Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 60 с.
  35. Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування ріжучого інструмента». - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 26 с.
  36. Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія виготовлення деталей та складання ДВЗ». - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 19 с.
  37. Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки для виконання практичних робот з дисципліни «Метрологія та стандартизація». - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 28 с.
   1. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання». - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 36 с.
   2. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання виробничої практики. - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. - 18 с.
   3. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія різання». Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 82 с.
   4. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальне та автоматизоване обладнання механообробних цехів». - Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 70 с.
   5. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка». - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 89 с.
   6. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія різання». - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 86 с.
   7. Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва: методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності «Прикладна механіка». – Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 68 с.
   8. Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Виробнича практика: методичні вказівки щодо проходження практики для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка. -  Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 20 с.
   9. Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів: методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка». – Первомайськ: ПФ НУК, 2017.– 44 с.
   10. Будуров В.Л. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Технологічна оснастка». – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 52 с.
   11. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Технологічні процеси та установки: методичні вказівки до практичних робіт. – Первомайськ: НУК, 2016. – 44 с.
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.