Company Logo


Зразки документів

Годинник

Показники активності науково-педагогічних працівників

Види та результати професійної діяльності НПП

кафедри «Теплоенергетики та технологій машинобудування»,

що підтверджують рівень наукової та професійної активності

 

Ошовський Віктор Якович, доцент кафедри ТЕ та ТМ,  к.т.н., доцент

№ пункту

Зміст

30.2

1. Ошовський В.Я., Григурко І.О., Капура І.А. Рідкопластичне формування поверхонь бабітових вкладишів // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – Випуск 44. - С.248-251.

2. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестірні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - 2015. - №2 (78). - С. 17-20.

3. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я., Будуров В.Л. Модернізація вузлів обладнання для механічної обробки гільзи циліндрів двигуна на токарних верстатах застарілої конструкції // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. -  Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 28. - С. 30-37.

4. Ошовський В.Я. Підвищення ресурсу колінчастого валу алмазно-дісульфідмолібденовою приробкою поверхонь тертя // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. –  Кіровоград: КНТУ, 2016. – Вип. 46. -  С. 279-286.

5. Святецький М.В., Ошовський В.Я., Капура І.А., Будуров В.Л. Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 47, ч. ІІ. - С. 198-203.

6. Ошовський В.Я., Анастасенко С.М., Святецький М.В., Капура І.А. Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 47, ч. 1. - С.171-179.

30.10

Завідувач кафедри теплоенергетики та технологій машинобудування Первомайської філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

30.12

1. А.с. СССР №567043, кл. F25B 15/12.  Абсорбционно-резорбционная холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; А.Г.Дергачёв, Б.А.Минкус, В.Я.Ошовский. –  Заявл. 04.01.76; Опубл. 30.07.77, Бюл. № 28. – 2 с.

2. А.с. СССР №1067310, кл. F25B 15/12. Абсорбционно-резорбционная холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; В.Я.Ошовский. –  Заявл. 11.10.82; Опубл. 15.01.84, Бюл. № 2. – 2 с.

3. А.с. СССР №1092336, кл. F25B 15/12. Абсорбционно-резорбционная холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод.  пром-ти; В.Я.Ошовский, А.Г. Дергачёв, Н.Г. Шмуйлов. - Заявл. 11.10.82; Опубл. 15.05.84, Бюл. № 18. – 6 с.

4. А.с. СССР №1096461, кл. F25В 1/00, F25B 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти;  А.Г. Дергачёв, В.Я.Ошовский. - Заявл. 20.05.83; Опубл. 07.06.84, Бюл. № 21. – 2 с.

5. А.с. СССР №1103054, кл. F25В 1/00, F25B 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти;  В.Я. Ошовский, А.Г.Дергачёв. - Заявл. 20.05.83; Опубл. 15.07.84, Бюл. № 26. – 3 с.

6. А.с. СССР №1432317, кл.F25 В 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; В.Я.Ошовский, А.Г. Дергачёв.-Заявл. 26.02.86; Опубл. 23.10.88, Бюл.№ 39.–2с.

7. А.с. СССР №1464015, кл. F25 В 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; А.Г.Дергачёв, В.Я.Ошовский.- Заявл.25.05.87; Опубл. 07.03.89, Бюл. № 9.–3 с.

30.13

1. Ошовський В.Я. Практикум з матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів: навчальний посібник  / Рекомендовано до друку Вченою радою ПФ НУК, як навчальний посібник, протокол №6 від 20.03.2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 224 с.

2. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: конспект лекцій. Затв метод. радою ППІ НУК 21.02.2014 р., прот №6.– Первомайськ: ППІ НУК, 2014.–144с.

3. Ошовський В.Я. Технологія машинобудування: конспект лекцій / Затв метод. радою ППІ НУК 19.02.2014 р., прот №7.. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 92 с.

4. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 1 – «Технології виробництва деталей ДВЗ»: конспект лекцій. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 88 с.

5. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 2 – «Технології ремонту деталей ДВЗ»: конспект лекцій. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 96 с.

6. Ошовський В.Я. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: конспект лекцій з модулю 2. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015.– 48 с.

7. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до практичних робіт. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 132 с.

8. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння: технологія побудови ДВЗ: конспект лекцій / Затв метод. радою ППІ НУК 21.12.2016 р., прот №5. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 88 с.

9. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння: технологія побудови ДВЗ: методичні вказівки до практичних робіт / Затв метод. радою ППІ НУК 23.11.2016 р., прот №4. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 44 с.

10. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу ДВЗ: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю «Технологія побудови ДВЗ». – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 40 с.

11. Ошовський В.Я. Технологічні основи машинобудування: методичні вказівки до лабораторних робіт: змістовий модуль 1 / Затв метод. радою ППІ НУК 21.12.2016 р., прот №5. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 48 с.

12. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до лабораторних робіт за ЗМ-1 / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 36 с.

13. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до лабораторних робіт за ЗМ-2 / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 48 с.

14. Ткач М.Р., Ошовський В.Я., Іодловський В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за освітньо-професійною програмою спеціальності 131 «Прикладна механіка». Спеціалізації: «Технології машинобудування», «Технології енергетичного машинобудування» / Рекоменд. наук.-метод. радою ПФ НУК 25.06.2018р., прот. №10. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 24 с.

15. Ошовський В.Я. Методичні вказівки з наукового стажування за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 131 “Прикладна механіка” для спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування» / Рекоменд. наук.-метод. радою ПФ НУК 25.06.2018р., прот. №10. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 48 с.

30.15

1. Ошовський В.Я. Інформаційні технології в розвитку економіки сучасного машинобудування // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 травня 2014 р. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – С. 93-94.

2. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності зубців та шліців методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2015): матеріали тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (19-22 травня 2015 р., м. Чернігів). - Чернігів: ЧНТУ, 2015. - С.47-48.

3. Ошовський В.Я., Ликов Р.В. Преспективні технології ремонту спряжень колінчастого валу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Молодь, освіта, наука 2015» (16 квітня 2015 р.). – Первомайськ: НУК, 2015, т.1, с. 108-110.

4. Ошовський В.Я. Системний підхід до підвищення ресурсу колінчастого валу // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми розвитку регіону: промисловий і економічний аспект». - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. –  С.32-33.

5. Ошовський В.Я. Безтермічне нанесення твердого нано-покриття на поверхні тертя // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект» 24-25 травня 2018 року. Первомайськ: ПФ НУК, с. 34-36.

6. Нарчилевич С., Ошовський В.Я. Підвищення ресурсу поверхонь тертя деталей машин  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.38-39
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.