Company Logo


Зразки документів

Годинник

Про спеціальність «Теплоенергетика»

 

Теплоенергетика вивчає паливо, виробництво тепла й електричної енергії та стрімко набуває все більшої актуальності у зв'язку з різким коливанням цін на енергію. В наші часи електрична енергія в усьому світі виробляється у більшої мірі на теплоелектростанціях, які працюють на різних видах палива.

Якщо електроенергетика займається питаннями передачі електричної енергії, генераторами та трансформаторами, то теплоенергетика - виробництвом електричної енергії. Теплоенергетичне обладнання виробляє також теплоту, що використовується для цілей теплопостачання житлових, адміністративних, побутових та виробничих будівель і споруд.

Основний предмет дослідження теплоенергетики - теплопередача.

В одних випадках її інтенсифікація підвищує ефективність обладнання, в інших - за рахунок зниження теплопередачі здійснюється економія теплоти.

 

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • інженери-теплоенергетики;
 • інженери-теплотехніки;
 • головні інженери та директора електростанцій;
 • головні енергетики та директора підприємств теплокомуненерго;
 • співробітники та керівники підрозділів державної адміністрації;
 • наукові співробітники;
 • керівники наукових та проектних організацій;
 • викладачі вищих учбових закладів.

 

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • теплові та атомні електростанції;
 • теплогенеруючі установки (котельні);
 • промислові енергетичні об'єкти;
 • проектні, монтажні, ремонтні організації;
 • вищі навчальні заклади;
 • науково-дослідницькі інститути та центри;
 • структури державної адміністрації;
 • міністерство енергетики.

 

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

 • експлуатація, ремонт теплотехнічного обладнання енергетичних об'єктів: котлів, парових і газових турбін, теплових мереж;
 • проектування та конструювання котлів, парових і газових турбін;
 • енергетичний менеджмент;
 • енергетичний аудит;
 • продаж та подальше обслуговування теплоенергетичного обладнання;
 • проектування та монтаж систем теплопостачання будівель та споруд різного призначення;
 • автоматизація тепломеханічного обладнання енергетичних об'єктів.

 

 

Про спеціальність «Прикладна механіка»

 

В сучасному світі людини оточують різні машини і механізми. Всі вони складаються з простих або складних деталей.

Для виготовлення цих деталей сьогодні потрібні глибокі знання як традиційних, так і наукоємних технологій.

Отримати такі знання можна навчаючись за спеціальністю «Технологія машинобудування».

Технологія машинобудування – це класична дисципліна, при вивченні якої можна оволодіти як технологічними так і конструкторськими навиками.

У 90-і роки XX сторіччя  в світі стартувала нова науково-технічна революція, яка корінним чином змінила працю інженера-технолога в сучасному виробництві.

Розповсюдження автоматизованого устаткування, керованого комп'ютером, поява систем автоматизованого проектування і управління виробництвом практично на всіх машинобудівних підприємствах висуває нові вимоги до сучасного технолога – тепер це інженер, який створює нову техніку, спираючись на фундаментальну технічну освіту і широке використання комп'ютерних технологій.

В кінці XX сторіччя ясно виявилася залежність машинобудівних виробництв від розвитку наукоємних технологій. Поява сучасних мікропроцесорних компонентів привела до широкого впровадження у виробництво нового покоління технічних систем, високоефективних, гнучко перебудовуваних, здатних реалізувати безлюдні технології.

Ключовою тенденцією при створенні сучасних машин стало перенесення функціонального навантаження з механічних вузлів до інтелектуальних (електронним, комп'ютерним) компонентів. Частка механічної частини в сучасному машинобудуванні скоротилася з 70 % на початку 90-х років до 25 + 30 % в даний час. Одночасно відбувається комп'ютерний супровід всього життєвого циклу створення і експлуатації технічної системи.

Область професійної діяльності випускників спеціальності «Технологія машинобудування» включає розділи науки і техніки, направлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування і заснованих на застосуванні сучасних методів і засобів проектування, фізичне і комп'ютерне моделювання.


Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • фахівці для роботи на машинобудівних підприємствах у підрозділах: технологічний відділ, конструкторський відділ, виробничий відділ, цех основного виробництва, інструментальний відділ;
 • інженер-механік;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-технолог цеху;
 • начальник цеху;
 • технолог цеху;
 • диспетчер виробничого відділу;
 • заступник начальника цеху;
 • виробничий менеджер.

 

Випускники спеціальності «Теплоенергетика» та "Технології машинобудування" одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується висококваліфікованим складом викладачів кафедри – кафедри «ТЕ та ТМ».
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.